Oferujemy

OGNISKA

NOCLEGI

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

KONFERENCJE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

WYNAJEM POMIESZCZEŃ

losowe0105.jpg

Jesteśmy na Facebook'u

Generacja Czystej Energii

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

PostHeaderIconPierzaści mieszkańcy Zoo - konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny "Pierzaści mieszkańcy ZOO" współorganizowany jest z Ogrodem Zoologicznym i adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów początkowych klas szkoły podstawowej (kl. I-III) województwa kujawsko – pomorskiego.

Świat zwierząt, a zwłaszcza ptaków od zawsze interesował ludzi. Budził wiele emocji i zachęcał do oglądania filmów przyrodniczych i bezpośrednich obserwacji w ogrodach zoologicznych i w środowisku naturalnym. Czy wiesz czym wśród innych zwierząt wyróżniają się ptaki? Gdzie je można spotkać? Które gatunki pierzastych przyjaciół zamieszkują bydgoskie Zoo?

REGULAMIN KONKURSU:

  • każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę plastyczną (malarsko – graficzną) o formacie nie większym niż A3
  • praca na odwrocie musi zawierać dane o autorze wg wzoru: imię, nazwisko, wiek, nazwa i adres szkoły, telefon lub e-mail kontaktowy, opiekun
  • do każdej pracy musi być dołączone podpisane oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania na www.bcee.bydgoszcz.pl)
  • prace zbiorowe nie będą przyjmowane!
  • nadesłane prace nie będą zwracane i stają się własnością organizatorów, mogą być publikowane

Prace należy przesyłać na adres:

Stowarzyszenie Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej

ul. Gdańska 173-175

85-674 Bydgoszcz

w terminie do 24 marca 2017 z dopiskiem konkurs plastyczny – ptaki

  • Komisja konkursowa oceni prace i przyzna nagrody. Jury zastrzega sobie prawo dowolnego podziału nagród.
  • Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Internetowej www.bcee.bydgoszcz.pl i profilu Facebook
  • Osoby nagrodzone i wyróżnione powiadomione zostaną drogą telefoniczną lub mailowo.
  • Nagrody wręczone zostaną podczas uroczystego podsumowania konkursu lub odebrać można je w siedzibie Centrum w terminie do 3 tygodni po podsumowaniu.

regulamin do pobrania