Oferujemy

OGNISKA

NOCLEGI

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

KONFERENCJE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

WYNAJEM POMIESZCZEŃ

losowe0017.jpg

Jesteśmy na Facebook'u

Generacja Czystej Energii

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

PostHeaderIconArcydzieła z odpadów

Konkurs "Arcydzieła z odpadów" adresowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek szkolno–wychowawczych z  terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem konkursu jest:

 • zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania niektórych odpadów jako tworzywa artystycznego,
 • uświadomienie roli człowieka w ograniczaniu ilości odpadów trafiających na wysypiska,
 • propagowanie wśród dzieci różnych technik plastycznych
 • wzbudzenie emocji i inspiracji twórczych

Regulamin konkursu:

 • konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

- dzieci do lat 8

- dzieci i młodzież szkolna od lat 9

 • każdy uczestnik wykonuje samodzielnie jedną pracę plastyczną (może to być np. zabawka, przedmiot użytkowy, strój ekologiczny) - prace zbiorowe nie będą przyjmowane
 • wielkość prac przestrzennych nie powinna przekraczać w najdłuższym wymiarze 70 cm
 • praca musi być podpisana wg wzoru:

-     imię i nazwisko autora

-     wiek

-     opiekun oraz telefon lub e-mail kontaktowy

-     nazwa i adres szkoły lub placówki

 • do każdej pracy musi być dołączone podpisane oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania na www.bcee.bydgoszcz.pl)
 • prace powinny być wykonane wyłącznie z przedmiotów będących odpadami – śmieciami: puszki aluminiowe, makulatura, zużyte przedmioty plastikowe i szklane, szmaty, lub materiałów naturalnych: drewno, sznurek, słoma itp.
 • ocenie podlegać będzie :

-     dobór materiału,

-     estetyka wykonania,

-     trwałość i funkcjonalność,

-     bezpieczeństwo użytkowania

 

 • prace należy dostarczyć do dnia 5 kwietnia 2017 roku na adres:

Stowarzyszenie Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej

ul. Gdańska 173 – 174

85- 674 Bydgoszcz

 • Rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa prac planowana jest na kwiecień 2017.
 • Jury zastrzega sobie prawo dowolnego podziału nagród
 • Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Internetowej www.bcee.bydgoszcz.pl i profilu Facebook
 • Osoby nagrodzone i wyróżnione powiadomione zostaną drogą telefoniczną lub mailowo.
 • Nagrody wręczone zostaną podczas uroczystego podsumowania konkursu lub odebrać można je w siedzibie Centrum w terminie do 3 tygodni po podsumowaniu.
 • Prace po ocenie i ekspozycji nie podlegają zwrotowi.

regulamin do pobrania