Oferujemy

OGNISKA

NOCLEGI

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

KONFERENCJE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

WYNAJEM POMIESZCZEŃ

losowe0263.jpg

Jesteśmy na Facebook'u

Generacja Czystej Energii

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

PostHeaderIconKonkurs fotograficzny Uroki Wisły

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Uroki Wisły”!

Cel konkursu:

 1. Ukazanie piękna, osobliwości przyrodniczych oraz walorów krajobrazowych jednej
  z   najbardziej urokliwych rzek Europy.
 2. Wzrost świadomości ekologicznej u młodych ludzi w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych.
 3. Rozbudzanie i poszerzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań fotograficznych.
 4. Zwiększenie zainteresowania turystycznego i rekreacyjnego terenami położonymi wzdłuż Wisły.

Adresaci konkursu:

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko - pomorskiego

Warunki uczestnictwa:

 1. Przedmiotem konkursu są  fotografie  barwne lub czarno – białe, o wymiarach min. 15x21 cm, fotogramy nie mogą być podklejane, oprawione lub umieszczone w albumach.
 2. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić 2 prace. W kopercie załączonej do pracy, należy umieścić swoje dane (czytelnie): imię i nazwisko, wiek, nazwę szkoły, adres oraz nr telefonu kontaktowego.
 3. Do każdej pracy musi być dołączone oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania na www.bcee.bydgoszcz.pl)
 4. Uczestnik konkursu wypełnia również oświadczenie, że przysłana praca jest wynikiem własnej twórczości i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich.
 5. Prace nie będą zwracane – stają się własnością organizatora, mogą być wystawiane i publikowane.
 6. Osoby nagrodzone i wyróżnione powiadomione zostaną drogą telefoniczną lub mailowo.
 7. Nagrody wręczone zostaną podczas uroczystego podsumowania konkursu lub odebrać można je w siedzibie Centrum w terminie do 3 tygodni po podsumowaniu.
 8. Prace należy przesłać do 31 października 2017 r. pod adres:

Stowarzyszenie Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej

ul. Gdańska 173 – 175

85-674 Bydgoszcz

 

Oświadczenie - prawa autorskie