Oferujemy

OGNISKA

NOCLEGI

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

KONFERENCJE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

WYNAJEM POMIESZCZEŃ

losowe0020.jpg

Jesteśmy na Facebook'u

Generacja Czystej Energii

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

PostHeaderIconEkoświęta

Zapraszamy do tworzenia świątecznych kartek i ozdób choinkowych z materiałów naturalnych lub z odpadów.

Zasięg konkursu: województwo kujawsko - pomorskie

Celem konkursów jest:

 • zaprojektowanie i własnoręczne wykonanie ekologicznej świątecznej kartki
  z  dostępnych materiałów (papier, wycinanki, plastelina, farbki, skrawki materiału, drobne odpady itp.) oraz ozdoby choinkowej z materiałów odpadowych
 • rozwinięcie zdolności manualnych dziecka
 • zwrócenie uwagi dziecku, że nie wszystko musimy kupować, wiele rzeczy – np. kartki świąteczne, możemy wykonać we własnym zakresie –  co przynosi wiele satysfakcji i radości z wykonanej pracy
 • podniesienie świadomości ekologicznej

1. Konkurs na ekologiczną kartkę świąteczną „Kartka choinką pachnąca”

Konkurs adresowany jest do przedszkolaków i uczniów wszystkich typów szkół.

Warunki uczestnictwa:

 • Własnoręczne wykonanie kartki świątecznej (technika dowolna).
 • Każdy uczestnik ma prawo zgłosić 1 pracę (max rozmiar format A5)
 • Na metryczce załączonej do pracy, należy umieścić dane wg wzoru: imię i nazwisko, wiek, nazwę i adres instytucji, telefon lub e-mail kontaktowy, opiekun (proszę nie podpisywać kartek na odwrocie!!!)
 • Do każdej pracy musi być dołączone podpisane oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania na www.bcee.bydgoszcz.pl)

2. Konkurs na ekologiczną ozdobę choinkową

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VII szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Warunki uczestnictwa:

 • Zaprojektowanie i samodzielne wykonanie ozdoby choinkowej (technika dowolna)
 • Każdy uczestnik może wykonać 1 ozdobę.
 • Ozdoby muszą być trwałe i odporne na warunki atmosferyczne
 • Prace muszą być zaopatrzone w metryczkę wg wzoru (imię i nazwisko, wiek, nazwa i adres placówki, telefon lub e-mail kontaktowy, opiekun)
 • Do każdej pracy musi być dołączone podpisane oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania na www.bcee.bydgoszcz.pl)

 

Prace należy przesłać lub osobiście dostarczyć do 24 listopada 2017 r. na adres:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej

ul. Gdańska 173 – 175

85-674 Bydgoszcz

-        Jury zastrzega sobie prawo dowolnego podziału nagród.

-        Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Internetowej www.bcee.bydgoszcz.pl i profilu Facebook

-        Osoby nagrodzone i wyróżnione powiadomione zostaną drogą telefoniczną lub mailowo.

-        Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2017 roku.

-        Prace po ocenie i ekspozycji, nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatorów. Mogą być publikowane, wystawiane i wykorzystywane do celów promocyjnych.

-        Nadesłanie prac jest równoznaczne uznaniem powyższego regulaminu.

oświadczenie dane osobowe