Oferujemy

OGNISKA

NOCLEGI

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

KONFERENCJE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

WYNAJEM POMIESZCZEŃ

losowe0063.jpg

Jesteśmy na Facebook'u

Generacja Czystej Energii

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

PostHeaderIconEkoświęta

Jak co roku o tej porze zapraszamy do udziału w konkursach plastycznych pod hasłem EKOŚWIĘTA!

 

Zasięg konkursu: województwo kujawsko - pomorskie

Celem konkursów jest:

 • zaprojektowanie i własnoręczne wykonanie ekologicznej kartki świątecznej
  z  dostępnych materiałów (papier, wycinanki, plastelina, farbki, skrawki materiału, drobne odpady itp.) lub ozdoby choinkowej z materiałów odpadowych
 • rozwinięcie zdolności manualnych dziecka
 • zwrócenie uwagi dziecku, że nie wszystko musimy kupować, wiele rzeczy – np. kartki świąteczne, możemy wykonać we własnym zakresie –  co przynosi wiele satysfakcji i radości z wykonanej pracy
 • podniesienie świadomości ekologicznej

Konkurs na ekologiczną kartkę świąteczną „Kartka choinką pachnąca”

Konkurs adresowany jest do przedszkolaków i uczniów wszystkich typów szkół.

Warunki uczestnictwa:

 • Własnoręczne wykonanie kartki świątecznej (technika dowolna).
 • Każdy uczestnik ma prawo zgłosić 1 pracę (max rozmiar format A5)
 • Na metryczce dołączonej do pracy, należy umieścić drukowanymi literami dane wg wzoru:
  • imię i nazwisko, wiek autora
  • nazwę i adres placówki szkolnej
  • imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna
  • telefon lub e-mail kontaktowy do opiekuna lub placówki
  • proszę nie podpisywać kartek na odwrocie!!!
 • Do każdej pracy musi być dołączona podpisana zgoda rodzica dotycząca danych osobowych! (do pobrania w zakładce konkursy na stronie www.bcee.bydgoszcz.pl)
Konkurs na ekologiczną ozdobę choinkową

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Warunki uczestnictwa:

 • Zaprojektowanie i samodzielne wykonanie ozdoby choinkowej (technika dowolna)
 • Każdy uczestnik może wykonać 1 ozdobę.
 • Ozdoby muszą być trwałe i odporne na warunki atmosferyczne
 • Na metryczce dołączonej do pracy, należy umieścić drukowanymi literami dane wg wzoru:
  • imię i nazwisko, wiek autora
  • nazwę i adres placówki szkolnej
  • imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna
  • telefon lub e-mail kontaktowy do opiekuna lub placówki
  Do każdej pracy musi być dołączona podpisana zgoda rodzica dotycząca danych osobowych! (do pobrania w zakładce konkursy na stronie www.bcee.bydgoszcz.pl)

Prace należy przesłać lub osobiście dostarczyć do 30 listopada 2018 r. na adres:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej

ul. Gdańska 173 – 175

85-674 Bydgoszcz

-        Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie  podanych  przez  niego  danych osobowych. W imieniu osób niepełnoletnich pisemnej zgody udzielają rodzice lub opiekunowie prawni.

-        Jury zastrzega sobie prawo dowolnego podziału nagród.

-        Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Internetowej www.bcee.bydgoszcz.pl i profilu Facebook. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem nauczycieli – opiekunów.

-        Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie informowania autorów prac, które nie zostały nagrodzone o wynikach konkursu,

-        Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2018 roku.

-        Prace po ocenie i ekspozycji, nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatorów. Mogą być publikowane, wystawiane i wykorzystywane do celów promocyjnych.

Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
Do pobrania: