Oferujemy

OGNISKA

NOCLEGI

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

KONFERENCJE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

WYNAJEM POMIESZCZEŃ

losowe0199.jpg

Jesteśmy na Facebook'u

Generacja Czystej Energii

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

PostHeaderIcon Konkursy i akcje

PostHeaderIcon Ekoświęta

Zapraszamy do tworzenia świątecznych kartek i ozdób choinkowych z materiałów naturalnych lub z odpadów.

Zasięg konkursu: województwo kujawsko - pomorskie

Celem konkursów jest:

 • zaprojektowanie i własnoręczne wykonanie ekologicznej świątecznej kartki
  z  dostępnych materiałów (papier, wycinanki, plastelina, farbki, skrawki materiału, drobne odpady itp.) oraz ozdoby choinkowej z materiałów odpadowych
 • rozwinięcie zdolności manualnych dziecka
 • zwrócenie uwagi dziecku, że nie wszystko musimy kupować, wiele rzeczy – np. kartki świąteczne, możemy wykonać we własnym zakresie –  co przynosi wiele satysfakcji i radości z wykonanej pracy
 • podniesienie świadomości ekologicznej

Więcej…

 

PostHeaderIcon Z ekologią bez granic - Świat polskich gatunków chronionych

Zapraszamy do udziału w konkursie „Z ekologią bez granic” – XX edycja - o statuetkę Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

Temat: „Świat polskich gatunków chronionych”

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek kulturalno-wychowawczych województwa kujawsko-pomorskiego.

Tematem kolejnej edycji konkursu są chronione polskie gatunki roślin i zwierząt. Uczestniku pokaż nam swoje wrażenia, emocje i spostrzeżenia związane z ochroną przyrody i ochroną gatunkową! Czy znasz gatunki chronione, potrafisz je rozpoznać i zachęcić innych do dbania o przyrodę?

Więcej…

 

PostHeaderIcon Konkurs fotograficzny Uroki Wisły

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Uroki Wisły”!

Cel konkursu:

 1. Ukazanie piękna, osobliwości przyrodniczych oraz walorów krajobrazowych jednej
  z   najbardziej urokliwych rzek Europy.
 2. Wzrost świadomości ekologicznej u młodych ludzi w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych.
 3. Rozbudzanie i poszerzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań fotograficznych.
 4. Zwiększenie zainteresowania turystycznego i rekreacyjnego terenami położonymi wzdłuż Wisły.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Oświadczenie-dane osobowe

W związku  z wprowadzeniem "Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych" każdy pełnoletni uczestnik konkursu bądź rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej biorącej udział w naszych konkursach zobowiązany jest do podpisania oświadczenia dot. ochrony danych osobowych.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Zielona Klasa

Konkurs ekologiczny  „Zielona klasa, czyli jak wspólnie  działamy na rzecz ochrony środowiska

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu

 • Promowanie ekologicznych zachowań wśród małych społeczności – klas
 • Tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, szkole, przedszkolu i najbliższym otoczeniu.
 • Podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej.
 • Wzmocnienie współpracy między nauczycielami i samorządem lokalnym w podejmowaniu działań na rzecz środowiska
 • Upowszechnianie efektów działań uczniów w lokalnych mediach i na stronie internetowej szkoły lub przedszkola.

Więcej…