Oferujemy

OGNISKA

NOCLEGI

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

KONFERENCJE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

WYNAJEM POMIESZCZEŃ

losowe0206.jpg

Jesteśmy na Facebook'u

Generacja Czystej Energii

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

PostHeaderIconZ ekologią bez granic

apraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu "Z ekologią bez granic". Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek kulturalno-wychowawczych województwa kujawsko-pomorskiego.

Temat: „W przyjaźni z przyrodą”

Tematem kolejnej edycji konkursu jest przyjaźń z przyrodą. Wszyscy musimy sobie uzmysłowić, że żyjemy pośród roślin i zwierząt. Im lepiej znamy zależności w przyrodzie, tym skuteczniej możemy zadbać o lasy, łąki, pola, parki, o wszystkie rośliny i zwierzęta.  Uczestniku pokaż nam swoje wrażenia, emocje i spostrzeżenia związane z przyrodą, jej różnorodnością i niezwykłymi obserwacjami! Zachęć do życia w przyjaźni z przyrodą!

REGULAMIN KONKURSU:

-     Każdy uczestnik ma prawo zgłosić jedną pracę. Prace zbiorowe nie będą przyjmowane !!!

-     Praca musi być opisana na odwrocie wg wzoru: imię i nazwisko, wiek, nazwa i adres placówki, opiekun, telefon lub e-mail kontaktowy!

-     Do każdej pracy musi być dołączone podpisane oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania na www.bcee.bydgoszcz.pl)

-     prace można przygotować w 3 kategoriach:

  1. fotografia (barwna lub czarno-biała o wymiarach min. 15x21 cm bez nadruków na zdjęciu oraz bez ingerencji programów edytorskich, fotografie nie mogą być podklejane, oprawiane lub umieszczane w albumach) – 1 zdjęcie
  2. poezja - 1 utwór (prosimy również o wersję elektroniczną wysłaną na e-mail)
  3. praca plastyczna w technice dowolnej – malarstwo, grafika, kolaż, pastele i in. (dłuższy bok – max. 1 m, preferowany format A3)

Prace należy przesłać na adres:

STOWARZYSZENIE KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ,
UL. GDAŃSKA  173-175, 85 – 674 BYDGOSZCZ

w terminie do 27 września 2019 koniecznie z dopiskiem „Z ekologią bez granic”

-        Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury, które składać się będzie ze znanych bydgoskich artystów plastyków, fotografików i filologów.

-        Jury zastrzega sobie prawo dowolnego podziału nagród, w tym nie przyznanie nagród głównych-statuetek. Przewiduje się nagrody specjalne przyznawane przez K-PCEE.

-        Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Internetowej www.bcee.bydgoszcz.pl i profilu Facebook

-        Osoby nagrodzone i wyróżnione powiadomione zostaną drogą telefoniczną lub mailowo.

-        Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2019 roku.

-        Prace po ocenie i ekspozycji, nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatorów. Mogą być publikowane, wystawiane i wykorzystywane do celów promocyjnych.

-        Nadesłanie prac jest równoznaczne uznaniem powyższego regulaminu.

regulamin

zgoda rodzica