Oferujemy

OGNISKA

NOCLEGI

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

KONFERENCJE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

WYNAJEM POMIESZCZEŃ

losowe0224.jpg

Jesteśmy na Facebook'u

Generacja Czystej Energii

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

PostHeaderIconEdukacja Ekologiczna - Tematy zajęć

PRZEDSZKOLA

Wiosna w przyrodzie

Zajęcia terenowe umożliwiające dostrzeganie różnych wiosennych zjawisk przyrodniczych w lesie, na łące i nad stawem. Proste zabawy i bezpośrednie obserwacje pozwalają na pogłębienie więzi z przyrodą i utrwalenie podstawowych pojęć.

Jesień w przyrodzie

To zajęcia pozwalające odkryć świat jesiennych barw i kształtów. Dzieci utrwalają również nazwy drzew, grzybów, owoców. Mają możliwość zaobserwowania jesiennych zwyczajów niektórych zwierząt.

Leśny detektyw

Kompleksowe zajęcia poznawcze realizowane są w lesie w oparciu o bezpośrednie obserwacje i zabawy edukacyjne angażujące wszystkie dzieci do poznawania zależności panujących w danym ekosystemie.

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

Poznajemy tajemnice lasu

Celem zajęć jest wielokierunkowe poznanie lasu wraz z jego mieszkańcami. Różnorodne gry edukacyjne, obserwacje i zadania ułatwiają zrozumienie zależności panujących w lesie. Podkreślana jest rola lasów. Każde spotkanie jest dostosowane do wieku uczestników.

Poznajemy drzewa

Bezpośrednie obserwacje różnych drzew i zadania z nimi związane ułatwiają zapamiętanie najważniejszych nazw gatunkowych. Poza tym utrwalane są pojęcia związane z budową drzewa, liśćmi i owocami. Uczestnicy poznają zarówno drzewa liściaste i iglaste.

Życie w stawie

Zajęcia terenowe związane z obserwacją i poznaniem środowiska wodnego. Uczestnicy poznają charakterystyczne gatunki roślin i zwierząt oraz badają warunki środowiskowe. Uzupełnieniem części terenowej mogą być zajęcia w pracowni mikroskopowej z obserwacją drobnych bezkręgowców wodnych oraz badania laboratoryjne wody w pracowni przyrodniczej.

Życie na łące

Uczestnicy poznają ekosystem łąki razem z charakterystycznymi roślinami i zwierzętami. Liczne zabawy i ćwiczenia pozwalają na odkrycie bogactwa życia na łące. Uzupełnieniem zajęć terenowych może być praca z mikroskopami i obserwacje różnorodności owadów.

Przygotowanie zwierząt do zimy

Celem zajęć jest poznanie zwierząt, które w  szczególny sposób przygotowują się do zimy. Obserwacje jesiennych zwyczajów zwierząt w naturalnym otoczeniu ułatwiają zrozumienie i zapamiętanie wybranych treści przyrodniczych oraz pogłębiają więź z przyrodą.

Ptasi lotnicy

To zajęcia pokazujące różnorodność świata ptaków, ich budowę oraz przystosowania do środowiska. W czasie bezpośrednich obserwacji różnych gatunków uczestnicy nie tylko doskonalą pracę z lornetką, ale utrwalają też właściwe zachowania w środowisku naturalnym i zasady obserwacji ornitologicznych.

Ptaków świat – warsztaty ornitologiczno – plastyczne

Warsztaty prowadzone są przez ornitologa i skierowane na bezpośrednie obserwowanie ptaków w lokalnym środowisku. Ciekawostki i zabawy edukacyjne ułatwiają zapamiętanie wiadomości. Dodatkową atrakcją jest wykorzystanie wiedzy ornitologicznej w działaniach plastycznych – rysowanie suchymi pastelami.

Ptasie drzewo – warsztaty ornitologiczno – plastyczne

Celem warsztatów jest utrwalenie nazw pospolitych gatunków ptaków. Uwrażliwienie na bogactwo barw i kształtów. Warsztaty opierają się na obserwacjach w terenie i działaniach plastycznych.

Owady i zwierzęta żyjące na łące – warsztaty przyrodniczo – plastyczne

Dzięki warsztatom dzieci obserwują i poznają mieszkańców łąki. Swoją wiedzę utrwalają poprzez różne działania plastyczne.

Malowanie kolorami natury

Warsztaty przyrodniczo – plastyczne, których celem jest uwrażliwienie dzieci na otaczającą ich przyrodę. Uczestnicy poznają gatunki zawierające różne barwniki roślinne i wykorzystują je w pracy plastycznej.

Poznaj działania na rzecz ochrony klimatu

Zajęcia mają na celu zapoznać uczniów klas VII i VIII z podjętymi działaniami Urzędu Miasta Bydgoszczy w celu ograniczenia zmian klimatu, adaptacji do ich negatywnych skutków oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Uczniowie wcielając się w pracowników niektórych miejskich przedsiębiorstw, poznają ich działania prowadzące do redukcji skutków zmian klimatycznych.

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Różnorodność świata roślin

Zajęcia terenowe przeprowadzane na różnych stanowiskach roślinnych: las, łąka, tereny przydrożne. Uczestnicy obserwują rośliny i doskonalą posługiwanie się różnymi typami przewodników i kluczy do oznaczania roślin.

Poznajemy glebę wszystkimi zmysłami

Uczestnicy zapoznają się ze strukturą gleby oraz  jej poziomami, dokonują ich charakterystyki, określają typ gleby, obserwują  również bogactwo organizmów glebowych oraz wykonują  oznaczenia podstawowych parametrów gleby w pracowni przyrodniczej.

Czystość naszych wód

Obserwacje różnorodności flory i fauny związanej ze środowiskiem wodnym oraz wykonanie analizy podstawowych parametrów wody będą okazją do określenia czystości naszych wód. Zajęcia uatrakcyjniają obserwacje bezkręgowców wodnych w pracowni mikroskopowej.

Badamy ekosystem lasu

Głównym celem zajęć jest poznanie charakterystycznych gatunków roślin i zwierząt oraz zależności jakie panują w ekosystemie lasu. Uczestnicy poprzez bezpośrednie obserwacje i różne ćwiczenia utrwalają wiedzę przyrodniczą oraz ćwiczą umiejętność wnioskowania.

W świecie owadów

Celem zajęć jest poznanie różnorodności owadów na różnych stanowiskach, uzmysłowienie ich roli w przyrodzie oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych i ich analizowania.

 

Wśród proponowanych tematów zajęć są też takie, które przybliżają zagadnienia ekologiczne i realizowane są w formie pogadanek i warsztatów stacjonarnych.

Budowa mikroskopu i jego praktyczne wykorzystanie

Są to zajęcia praktyczne w czasie, których dzieci poznają budowę mikroskopu i lupy stereoskopowej oraz podstawowe zasady pracy z mikroskopem. Doskonalą pracę z mikroskopem jako narzędziem obserwacji. Wykorzystują przy tym najprostsze obiekty jak liście roślin, mchy, owady, własne włosy lub palce.

Co to jest bioróżnorodność?

Zajęcia warsztatowe przybliżające pojęcie różnorodności biologicznej. Pokazują zależności gatunkowe i pozwalają na ocenę wpływu działalności człowieka na bioróżnorodność.

Jak odróżnić roślinę od zwierzęcia ?

Zajęcia dla młodszych klas szkoły podstawowej. Przedmiotem zajęć jest poznanie cech charakterystycznych roślin, ptaków, owadów, ssaków. Dzieci uczą się prostej klasyfikacji świata żywego.

Co wiemy o powietrzu?

Zajęcia przeznaczone dla dzieci młodszych, podczas których omawiane są właściwości powietrza i zagrożenia wynikające z działalności człowieka. Atrakcyjne pokazy i doświadczenia umożliwiają zrozumienie skomplikowanych procesów środowiskowych.

Śmieciowe ABC

Zajęcia łączące teorię i praktykę. Prowadzący omawia najważniejsze pojęcia związane z rodzajem odpadów, ich utylizacją. Podkreślana jest istota segregacji. Liczne ćwiczenia i zadania praktyczne ułatwiają utrwalenie wiadomości.

Sposoby oszczędzania energii w gospodarstwie domowym

Prelekcja dotycząca wykorzystywania energii w gospodarstwie domowym.  Omawiane są sposoby zmniejszenia zużycia energii i ich wpływ na stan środowiska.

Energia z natury

Celem zajęć jest poznanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii oraz ich wpływu na środowisko.

PRACOWNIA PRZYRODNICZA

 • Badanie stanu czystości wody w zbiornikach wodnych w Parku
 • Sposoby usuwania zanieczyszczeń z wody
 • Badanie rozpuszczalności gazów w wodzie, w zależności od temperatury
 • Porównanie ilości składników mineralnych w wodzie pochodzącej z różnych źródeł
 • Mikroskopowe odróżnianie wody destylowanej od wody pitnej
 • Badanie zapylenia powietrza w Parku
 • Badanie odczynu pyłów znajdujących się w powietrzu
 • Pomiar jakości powietrza - zawartość CO2, temperatura i wilgotność
 • Analiza zawartości O2 z jednoczesnym pomiarem temperatury i ciśnienia powietrza
 • Wykrywanie zagrożeń ze strony instalacji i urządzeń gazowych
 • Badanie składu mineralnego gleby
 • Badanie gleby – próba dotykowa (palcowa)
 • Badanie obecności wody w glebie
 • Badanie obecności wapnia, azotu i fosforu w glebie
 • Badanie odczynu gleby
 • Badanie chłonności gleby
 • Badanie sorpcyjności gleby
 • Wykrywanie wody w różnych organach roślin
 • Wykrywanie węgla w suchych częściach roślin
 • Zawartość popiołu w wysuszonych organach roślin
 • Rozdział barwników fotosyntetycznych
 • Wykrywanie chlorofilu w liściach czerwonych
 • Badanie przystosowania sosny do wiatrosiewności
 • Wpływ temperatury otoczenia na rozchylanie się płatków kwiatów

 

Uczestnictwo w zajęciach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osobiście lub telefonicznie z pracownikami dydaktycznymi K-PCEE:

Beata Brzozowska-Michałek
Dorota Jankowska

tel.52-328-00-01
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.