Oferujemy

OGNISKA

NOCLEGI

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

KONFERENCJE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

WYNAJEM POMIESZCZEŃ

losowe0103.jpg

Jesteśmy na Facebook'u

Generacja Czystej Energii

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

PostHeaderIconŚcieżki dydaktyczne

ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE

Celem działalności Centrum jest szeroko pojęta edukacja we wszelkich możliwych, a skutecznych formach podnoszenia wiedzy i świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych w regionie kujawsko-pomorskim.

Nowoczesna baza dydaktyczna oraz lokalizacja Centrum pośród różnorodnych siedlisk przyrodniczych (lasy, łąki, stawy z roślinnością szuwarową) stwarza wspaniałe możliwości edukacji ekologicznej.

Przyroda otaczająca Centrum stanowi bazę zajęć terenowych, na których głównie opiera się edukacja ekologiczna. Bazę dydaktyczną zapewnia Ogród Botaniczny, Ogród Fauny Polskiej z unikatową kolekcją krajowej fauny oraz ścieżki dydaktyczne znajdujące się w bliskim sąsiedztwie
K-PCEE.

 


Leśna Ścieżka dydaktyczna "Zacisze"

Ścieżka leśna "Zacisze" zapoznaje nie tylko z terenem, ale przede wszystkim z lasem i gospodarką leśną. Na trasie ścieżki rozmieszczono wiele tablic z opisami drzew i krzewów, które napotykamy w trakcie wycieczki oraz informacjami o zjawiskach i ciekawostkach przyrodniczych. Są to m.in. tablice: "Geomorfologia", "Lasy Leśnego Parku", "Las jako ekosystem i jego znaczenie", "Grądy - lasy dominujące w Parku", "Buczyna niżowa", "Odnawianie drzewostanów i ich pielęgnacja", "Kwaśna buczyna niżowa", "Ochrona lasu przed szkodnikami", "Ochrona lasu przed ogniem", "Ptasi budzik", "Wędrówka drzew".

Zacisze Zacisze

Ścieżka dydaktyczna "Poznajemy ssaki"

Przeznaczona głównie dla dzieci, umożliwia bliższe poznanie ssaków (m.in. niedźwiedzie, rysie, wilki, żubry, sarny, jelenie, dziki, muflony, daniele, lisy, jeże, kuny, tchórze, bobry, borsuki, żbiki, zające, wydry, wiewiórki). Wędrówka ścieżką pozwala dzieciom poznać zwierzęta podczas bezpośredniej obserwacji oraz dzięki wiadomościom zamieszczonym na tabliczkach informacyjnych przy kolejnych wybiegach.

Ścieżka dydaktyczna "Poznajemy drzewa"

Trasa ścieżki prowadzi przez tereny Ogrodu Botanicznego. Ten 80-hektarowy ogród ma charakter parkowo-naturalistyczny. Drzewa poznawane są w ich naturalnych siedliskach (grądy, łęgi, buczyny itd.). Ścieżka, przygotowana z myślą o dzieciach i młodzieży, uczy rozpoznawania pospolitych gatunków, takich jak: lipa, wierzba, brzoza, klon, dąb, buk, świerk, modrzew i wiele innych.

Botaniczna Ścieżka dydaktyczna dla niewidomych

Celem tej unikatowej w skali Europy ścieżki jest umożliwienie poznania bogactwa świata roślin przez osoby niewidome, ociemniałe i słabowidzące. Trasa ścieżki długości 300 m prowadzona jest łagodnymi łukami na płaskim, trawiastym terenie. Pożądany kierunek poruszania się wyznacza balustrada z nierdzewnej rury prowadzona na wysokości 90 cm. Umieszczono na niej tabliczki z opisami roślin w języku Braille. Bezpośrednio przy tabliczce znajduje się demonstrowana roślina. Na ścieżce istnieje możliwość poznania roślin za pomocą zmysłu dotyku i powonienia.

Ścieżka dydaktyczna "Szuwary"

Ścieżka biegnie wokół największego (10,5 ha) zbiornika w Leśnym Parku i ma na celu zilustrowanie najważniejszych właściwości ekosystemów i roślin pobrzeża wód otwartych. Przebiega od pomostu przy nabrzeżu sąsiadującym z terenami wystawowymi w Myślęcinku, dalej przez atrakcyjny most na stawie i kończy się w Centrum Edukacji Ekologicznej.

SzuwarySzuwary

Entomologiczna ścieżka dydaktyczna

Duża różnorodność zbiorowisk roślinnych w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku umożliwia poznawanie kształtów, barw, zachowań i znaczenia owadów w ich naturalnych siedliskach. Trasa ścieżki ma długość około 1 km i przebiega w pobliżu siedziby KPCEE. Pozwala to na zapoznanie się w terenie z owadami 4 różnych typów siedlisk (las, polana śródleśna, staw i szuwary, nasłoneczniona łąka), a podczas pobytu w pracowni Centrum - na dokładne poznanie morfologii, biologii i znaczenia owadów.

EntomologicznaEntomologiczna

Ornitologiczna Ścieżka dydaktyczna "Ptaki Leśnego Parku"

Celem zajęć na ścieżce jest zapoznanie uczestników z różnorodnością wyglądu i bogactwem zachowań ptaków spotykanych zarówno w głębi lasu, na łące, jak i w szuwarach, na wodach jeziora, czy również wśród zabudowań gospodarskich.

OrnitologicznaOrnitologiczna

 

Uczestnictwo w zajęciach terenowych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osobiście lub telefonicznie z pracownikami dydaktycznymi K-PCEE:

Beata Brzozowska - Michałek
Marek Błaszek
Hanna Dering