Oferujemy

OGNISKA

NOCLEGI

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

KONFERENCJE

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

WYNAJEM POMIESZCZEŃ

losowe0052.jpg

Jesteśmy na Facebook'u

Generacja Czystej Energii

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

PostHeaderIconNasze pracownie czekają na Ciebie!

Edukacja prowadzona w terenie uzupełniana jest zajęciami w salach i 
pracowniach Centrum: w Pracowni Mikroskopowej, Pracowni Komputerowej,
Pracowni Przyrodniczej oraz nowocześnie wyposażonej sali audiowizualnej.

Pracownia Mikroskopowa

Pracownia Mikroskopowa

W pracowni znajduje się 10 mikroskopów (12x5, 12x10, 12x40) oraz 12 lup stereoskopowych.  
Dodatkowo lupa dla nauczyciela prowadzącego zajęcia, połączona torem wizyjnym z monitorem. Jednorazowo na zajęciach  w pracowni może przebywać 20 os.

Pracownia Przyrodnicza

Oferta zajęć prowadzonych w pracowni skierowana jest do uczniów starszych klas szkół podstawowych, gimnazjalistów i licealistów. W Pracowni Przyrodniczej realizowane jest 25 tematów:
- Badanie stanu czystości wody w zbiornikach wodnych w Parku
- Sposoby usuwania zanieczyszczeń z wody
- Badanie rozpuszczalności gazów w wodzie, w zależności od temperatury
- Porównanie ilości składników mineralnych w wodzie pochodzącej z różnych źródeł
- Mikroskopowe odróżnianie wody destylowanej od wody pitnej
- Badanie zapylenia powietrza w Parku
- Badanie odczynu pyłów znajdujących się w powietrzu
- Pomiar jakości powietrza - zawartość CO2, temperatura i wilgotność
- Analiza zawartości O2 z jednoczesnym pomiarem temperatury i ciśnienia powietrza
- Wykrywanie zagrożeń ze strony instalacji i urządzeń gazowych
- Badanie składu mineralnego gleby
- Badanie gleby – próba dotykowa (palcowa)
- Badanie obecności wody w glebie
- Badanie obecności wapnia, azotu i fosforu w glebie
- Badanie odczynu gleby
- Badanie chłonności gleby
- Badanie sorpcyjności gleby
- Wykrywanie wody w różnych organach roślin
- Wykrywanie węgla w suchych częściach roślin
- Zawartość popiołu w wysuszonych organach roślin
- Rozdział barwników fotosyntetycznych
- Wykrywanie chlorofilu w liściach czerwonych
- Badanie przystosowania sosny do wiatrosiewności
- Wpływ temperatury otoczenia na rozchylanie się płatków kwiatów

Pracownia KomputerowaSala audiowizualna

Zajęcia w pracowni odbywają się na 10 stanowiskach. Posiadamy wiele programów dla dzieci i młodzieży (na CD) z zakresu przyrody, ochrony środowiska, botaniki. Istnieje możliwość korzystania z Internetu.

Sala audiowizualna

Przestronna i nowocześnie wyposażona sala (rzutniki pisma, przeźroczy, wizualizer, magnetowidy,
komputer, sprzęt nagłaśniający) umożliwia prowadzenie zajęć dydaktycznych, konferencji, warsztatów seminariów i szkoleń nawet dla 100 osób.